Energetyka

Branża energetyczna, jako realizująca działalność zaliczaną do usług w ogólnym interesie gospodarczym, stanowi obszar szczególnie istotny z punktu widzenia jakości życia mieszkańców oraz funkcjonowania ogółu gospodarki. Jednocześnie, rosnące wymogi w zakresie ograniczania emisyjności energetyki oraz niezbędnego udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym skutkują koniecznością realizacji skomplikowanych procesów inwestycyjnych.

Eksperci DAGNUS posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla branży energetycznej, dotyczące zarówno działalności inwestycyjnej, jak również bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstw. Połączenie potencjału eksperckiego z obszaru finansowo-prawnego oraz technicznego pozwala DAGNUS świadczyć m.in. następujące usługi dla wskazanej branży:

  • analizy rynku energetycznego (w tym identyfikacja możliwości inwestycyjnych),
  • analizy dostępnych technologii energetycznych/środowiskowych,
  • formułowanie projektów inwestycyjnych,
  • pozyskiwanie finansowania na realizację projektów inwestycyjnych (źródła pomocowe oraz komercyjne),
  • doradztwo w zarządzaniu projektami.

 

×
×