Farmaceutyka

Rozwój produkcji leków generycznych, jak i nowych leków oryginalnych (innowacyjnych) jest strategicznym celem Unii Europejskiej, a także szansą na wzrost dostępności skutecznego leczenia dla wszystkich obywateli oraz gwarancją stabilności systemu opieki zdrowotnej. Rozwój przemysłu leków generycznych i innowacyjnych jest niezbędny do zapewnienia nowoczesnej farmakoterapii, dlatego sektor ten wymaga wsparcia, co w znacznym stopniu jest możliwe dzięki dostępności środków unijnych na rozwój nowych technologii substancji i form leków.

Polskie przedsiębiorstwa farmaceutyczne, instytutu badawcze oraz uczelnie wyższe dzięki dostępności takich programów jak PO Inteligentny Rozwój, Strategmed czy HORYZONT 2020, realizują z sukcesami projekty badawczo-rozwojowe związane z opracowywaniem leków innowacyjnych, biopodobnych oraz generycznych. W przypadku projektów realizowanych przez instytucje badawcze, ich wyniki są wdrażane przez istniejące przedsiębiorstwa sektora farmaceutycznego lub specjalnie powoływane, nowe spółki, co pośrednio wpływa na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Eksperci DAGNUS z satysfakcją wspierają rozwój projektów z branży farmaceutycznej. Zgromadzone doświadczenia pozwalają nam odnajdywać efektywne metody ich realizacji, w tym opierające się na skutecznym łączeniu potencjału prywatnego i publicznego.

×
×