Gospodarka odpadami

Branża gospodarki odpadami przechodzi w ostatnich latach istotne przeobrażenia, związane z przeniesieniem odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na samorządy gminne oraz z koniecznością osiągnięcia ambitnych celów środowiskowych. Istniejące wyzwania skutkują koniecznością realizacji skomplikowanych procesów inwestycyjnych, nierzadko stanowiących efekt współdziałania szeregu podmiotów samorządowych. Skala trudności tego rodzaju inwestycji, częstokroć warunkowana potrzebą uzyskania konsensusu społecznego, powoduje, iż podmioty z branży gospodarki odpadami stoją przed koniecznością podejmowania odpowiedzialnych decyzji, opartych na dogłębnej analizie uwarunkowań.

Wsparcie dla branży gospodarki odpadami stanowi specjalność DAGNUS. Dysponując szeregiem doświadczeń w realizacji kluczowych inwestycji w tej branży, jesteśmy przygotowani do świadczenia wszelkiego typu usług doradczych dotyczących niniejszej tematyki. W szczególności oferujemy:

  • doradztwo w formułowaniu zakresu wymaganych inwestycji (m.in. w oparciu o analizę uwarunkowań lokalnych, analizę dostępnych technologii, zestawienia benchmarkingowe oparte na dotychczasowych doświadczeniach krajowych),
  • doradztwo w pozyskiwaniu finansowania na inwestycje (środki pomocowe oraz komercyjne),
  • doradztwo w realizacji analiz dotyczących zasadności wykonywania usług w oparciu o zamówienie in-house,
  • realizację dokumentacji technicznej na cele realizacji projektu inwestycyjnego,
  • wsparcie w zakresie zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.
×
×