Ochrona zdrowia

Szerokie procesy modernizacyjne dostrzegalne w ostatnich latach w branży ochrony zdrowia uwarunkowane są zwłaszcza dostępnością środków pomocowych, która umożliwiła realizację szeregu ambitnych projektów inwestycyjnych. Jednocześnie, podmioty realizujące działalność leczniczą w dalszym ciągu stoją przed istotnymi wyzwaniami związanymi m.in. ze strukturą demograficzną kraju. Skutkuje to potrzebą stosowania zaawansowanych metod zarządzania, tak aby zapewnić maksymalizację efektywności realizacji usług medycznych.

Eksperci DAGNUS od lat wspierają podmioty z branży ochrony zdrowia, zarówno świadcząc usługi związane z pozyskiwaniem finansowania na inwestycje, jak i realizując prace dotyczące optymalizacji działalności operacyjnej. Połączenie znajomości obu wspomnianych obszarów pozwala rzetelnie wspomagać kierownictwo jednostki ochrony zdrowia w podnoszeniu jakości jej funkcjonowania.

×
×