Przemysł

Dzięki wsparciu wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów technicznych legitymujących się realizacjami w niemalże każdej gałęzi przemysłu, DAGNUS oferuje kompleksowe i profesjonalne wsparcie techniczne dla Inwestorów szeroko rozumianej branży przemysłowej. Kluczowymi obszarami, w których eksperci działu technicznego DAGNUS realizują wsparcie są:

  • przemysł hutniczy i odlewniczy,
  • przemysł wydobywczy,
  • przemysł koksowniczy,
  • cementownie,
  • rafinerie,
  • zakłady chemiczne,
  • przemysł tytoniowy,
  • elektrownie i elektrociepłownie.
×
×