Uczelnie wyższe

Rozwijające się związki sektora nauki z gospodarką skutkują zwiększaniem się roli uczelni wyższych w kreowaniu rozwoju gospodarczego opartego na innowacjach. Dostrzegany wzrost inicjatyw B+R skutkuje potrzebą stosowania przez uczelnie efektywnych metod upowszechniania wypracowywanych technologii, z uwzględnieniem zmieniającego się otoczenia prawnego i rynkowego.

Specjaliści DAGNUS od lat uczestniczą w procesach transferu technologii, co pozwala im na formułowanie praktycznych rekomendacji, podnoszących skuteczność działań realizowanych w tym obszarze. Dysponując solidną znajomością wielu branż gospodarki, posiadamy zdolność precyzyjnej oceny potencjału komercjalizacji danych rozwiązań technicznych. Oferujemy również usługi dotyczące strukturyzowania współpracy uczelni wyższej z podmiotami gospodarczymi.

×
×