Koncepcja zarządzania systemem odprowadzania wód opadowych

Wspieramy zarządzanie systemami odprowadzania wód opadowych i roztopowych

Zaangażowani w DAGNUS eks­­pe­r­ci POLINVEST zre­­a­li­­zo­­wa­­li ko­m­ple­k­so­­we pra­­ce do­­ra­d­cze dotyczące opracowania koncepcji optymalnego sposobu zarządzania systemem odprowadzania wód opadowych na terenie m.in. Miasta Gdańska. Koncepcja obejmowała m.in. następujące zagadnienia:

  • analiza wariantów zarządzania systemem odprowadzania wód opadowych,
  • rekomendacje dotyczące optymalnej formy zarządzania systemem oraz ich wpływ na możliwość pozyskania finansowania na inwestycje,
  • opracowanie modelu taryfy za odprowadzanie wód opadowych,
  • określenie działań niezbędnych dla wdrożenia opłat,
  • analiza ryzyk związanych z wprowadzeniem opłat.

Eksperci zaangażowani obecnie w DAGNUS wspierali Władze Miasta Gdańska w wypracowaniu decyzji w zakresie analizowanych zagadnień.

Zakres wsparcia

Kluczowe prace doradcze

  • Określenie wariantów zarządzania systemem odprowadzania wód opadowych
  • Analiza możliwości i uwarunkowań wprowadzenia taryf za odprowadzanie wód opadowych

Korzyści dla Klienta

  • Uzyskanie eksperckiej wiedzy w zakresie uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania systemu odprowadzania wód opadowych
  • Wsparcie w procesie decyzyjnym w zakresie polityki Miasta dotyczącej systemu odprowadzania wód opadowych
×
×