Modernizacja systemu zarządzania

Wspieramy wzrost jakości zarządzania placówkami ochrony zdrowia

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie stanowi placówkę ochrony zdrowia o wysokiej renomie, specjalizującą się w dziedzinie kardiochirurgii. W celu podniesienia standardu zarządzania Szpitalem, zaangażowano ekspertów POLINVEST, którzy zrealizowali następujące prace:

  • doradztwo w opracowaniu strategii dla Szpitala (mapa strategii),
  • doradztwo w opracowaniu zrównoważonych kart wyników dla Szpitala oraz ważniejszych jednostek organizacyjnych i przeprowadzenie warsztatów poświęconych wdrażaniu zrównoważonych kart wyników,
  • opracowanie modelu finansowego do planowania wieloletniego,
  • opracowanie wieloletniego planu finansowego dla Szpitala.

W wyniku zrealizowanych prac doradczych, kierownictwo Szpitala uzyskało istotne wsparcie w realizacji wyznaczonych celów placówki.

Zakres wsparcia

Kluczowe prace doradcze

  • Mapa strategii
  • Zrównoważone Karty Wyników
  • Instrumenty zarządzania wieloletniego

Korzyści dla Klienta

  • Podniesienie standardu zarządzania
  • Wsparcie w monitorowaniu realizacji strategii
  • Usprawnienie procesu decyzyjnego
×
×