Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty

Wspieramy ambitną współpracę samorządową

Eksperci POLINVEST zrealizowali prace doradcze, w wyniku których Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uzyskał dofinansowanie na realizację szerokiego programu inwestycyjnego dotyczącego poprawy jakości wody oraz ochrony dorzecza rzeki Parsęta.

Obszar realizacji projektu stanowi jeden z najatrakcyjniejszych przyrodniczo i turystycznie regionów w Polsce. Rzeka Parsęta, jak wpływająca bezpośrednio do Morza Bałtyckiego, wymaga szczególnych działań ochronnych. Ich realizacja w ramach projektu przyczyniła się do podniesienia jakości środowiska oraz poprawy komfortu życia mieszkańców.

Pozyskane dofinansowanie wyniosło 601 851 000 zł.

Zakres wsparcia

Kluczowe prace doradcze

  • Dokumentacja aplikacyjna w ramach Funduszu Spójności
  • Wsparcie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie

Korzyści dla Klienta

  • Realizacja kluczowych inwestycji w ramach systemu wodno-kanalizacyjnego
  • Poprawa jakości środowiska na szczególnie cennych obszarach przyrodniczych
×
×