Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Wspieramy rozwój gospodarki odpadami komunalnymi w Białymstoku

Zrzeszeni w DAGNUS eksperci POLINVEST oraz International Management Services w ciągu wielu lat świadczenia kompleksowych usług doradczych na rzecz PUHP LECH Sp. z o.o. wspierali Klienta w zakresie:

 • pozyskania dofinansowania (dotacje bezzwrotne i pożyczki preferencyjne),
 • realizacji kluczowych instalacji zagospodarowania odpadów (zakład termicznego przekształcania odpadów, sortownia odpadów komunalnych, pole składowe),
 • praktycznej implementacji zasad realizacji przez Spółkę usług w roli podmiotu wewnętrznego (określenia zasad rozliczania kosztów i wynagrodzenia za usługi powierzone oraz kontroli poziomu rekompensaty i rozsądnego zysku).

Ponadto wsparcie obejmowało również rozszerzanie zakresu działalności powierzonej Spółce o zadania w zakresie zarządzania gminnym system gospodarowania odpadami komunalnymi, zarządzania targowiskiem miejskim oraz realizacji inwestycji rozwojowych w nowych obszarach (business plan dla nowych hal targowych).

Zakres wsparcia

Kluczowe prace doradcze

 • Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Business plany w zakresie działalności powierzonej przez Miasto Białystok
 • Metodologia ustalania wysokości rekompensaty
 • Audyt wysokości udzielonej rekompensaty

Korzyści dla Klienta

 • Realizacja kluczowych inwestycji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie aglomeracji białostockiej
 • Istotne podniesienie jakości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Białystok
 • Ustalenie adekwatnych metod rozliczeń z Miastem Białystok z tytułu realizacji powierzonych zadań własnych
 • Uzyskanie eksperckiego wsparcia, bazującego na doświadczeniu pozyskanym w wyniku realizacji szeregu zbliżonych projektów doradczych
×
×