Controlling

DAGNUS to interdyscyplinarna grupa firm doradczych, która wspiera Klientów w zakresie szerokiej palety usług. Skupiamy ponad 100 doświadczonych specjalistów gotowych świadczyć najwyższej jakości usługi w całej Polsce.

Cechujemy się kompleksowym podejściem dla wypracowywania skutecznych rozwiązań, efektywnością działań i ogromnym zaangażowaniem.

Co oferujemy?

Doradztwo we wdrażaniu systemów controllingu jest usługą, którą zespół DAGNUS wypracował dzięki wieloletniej praktyce w działalności konsultingowej. Istotą tej usługi jest solidny projekt oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania, który opiera się na spójnych i kompleksowych narzędziach zarządzania (przedstawione na poniższym schemacie). Efektem jest stałe przystosowywanie się do szybko zmieniających się uwarunkowań działania.

Proponujemy świadczenie usługi rozwijania systemów informacyjnych – controllingu zgodnie z poniższą metodologią (etapami):

 • uzgodnienie zasad pracy w czasie rzeczywistym,
 • określenie listy rozważanych przez kierownictwo koncepcji zarządzania,
 • graficzne przedstawienie stanu stosowanych elementów systemu informacyjnego dla zarządzania,
 • dokonanie wyboru koncepcji zarządzania,
 • określenie potrzeb i kierunków rozwoju systemu informacyjnego dla zarządzania, adekwatnych do specyfiki oraz etapów wdrożenia zmian w systemie informacyjnym,
 • dokonanie uporządkowania i uzupełnienia dokumentów określających zasady organizacyjne, m.in. dotyczące dostawców i odbiorców informacji oraz ich uprawnień,
 • dokonanie uporządkowania i uzupełnienia dokumentów zawierających zasady polityki personalnej, mającej wpływ na zakres niezbędnych informacji dla zarządzania,
 • dokonanie uporządkowania i uzupełnienia dokumentów zawierających zasady ewidencji zgodnie z potrzebami informacyjnymi,
 • dokonanie uporządkowania i uzupełnienia dokumentów zawierających zasady planowania i kontroli,
 • okresowa weryfikacja i aktualizacja powyższych zasad.

Dodatkowo w ramach rozwijania systemów informacyjnych – controllingu nasz zespół jest gotowy realizować następujące usługi:

 • projektowanie oraz wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informacyjnego – spójnych i kompleksowych narzędzi zarządzania,
 • opracowywanie i wdrażanie struktur organizacyjnych, badanie i usprawnianie procesów oraz działań,
 • opracowywanie niezbędnych zmian systemów ewidencji i archiwizacji,
 • opracowywanie procedur planowania i kontroli, controllingu,
 • wdrażanie zrównoważonych kart wyników,
 • opracowywanie wymagań funkcjonalnych Zintegrowanych Systemów Informatycznych oraz doradztwo w wyborze i ich wdrażaniu,
 • opracowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych,
 • przygotowywanie i wdrażanie metod zarządzania finansowego,
 • doradztwo dla Jednostki Realizującej Projekt (JRP).
×
×