Pomoc publiczna

DAGNUS to in­­­­te­­­r­dy­­­­scy­­­­pli­­­­na­­­r­na gru­­­­pa firm do­­­­ra­­­d­czych, któ­­­­ra wspie­­­­ra Klie­­­n­tów w za­­­­kre­­­­sie sze­­­­ro­­­­kiej pa­­­­le­­­­ty usług. Sku­­­­pia­­­­my po­­­­nad 100 do­­­­świa­­­d­czo­­­­nych spe­­­­cja­­­­li­­­­stów go­­­­to­­­­wych świa­­­d­czyć naj­wy­­­ż­szej ja­­­­ko­­­­­­­ści usłu­­­­gi w ca­­­­łej Po­­­l­sce.

Ce­­­­chu­­­­je­­­­my się ko­­­m­ple­­­k­so­­­­wym po­­­­de­­­j­­­­ściem dla wy­­­­pra­­­­co­­­­wy­­­­wa­­­­nia sku­­­­te­­­cz­nych roz­­­­wią­­­­zań, efe­­­k­ty­­­w­no­­­­­­­ścią dzia­­­­łań i ogro­­­m­nym za­­­­a­­­n­ga­­­­żo­­­­wa­­­­niem.

Co ofe­­­­ru­­­­je­­­­my?

Eksperci DAGNUS posiadają szerokie doświadczenie w doradztwie dotyczącym zagadnień pomocy publicznej. Uczestniczyli oni w szeregu projektów dotyczących oceny występowania pomocy, jak również wsparcia w uzasadnieniu jej zgodności z rynkiem.

W zakresie doradztwa dotyczącego pomocy publicznej oferujemy następujące usługi:

  • ocena występowania pomocy publicznej,
  • test prywatnego inwestora,
  • test prywatnego wierzyciela,
  • doradztwo dotyczące pomocy na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (pakiet Altmark),
  • doradztwo dotyczące pomocy objętej wyłączeniami blokowymi,
  • opracowanie wniosku notyfikacyjnego,
  • wsparcie na etapie oceny wniosku notyfikacyjnego przez Komisję Europejską,
  • wsparcie w występowaniu przez Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
×
×