Usługi inżynierskie i projektowanie

DAGNUS to in­­­­­­te­­­­­r­dy­­­­­­scy­­­­­­pli­­­­­­na­­­­­r­na gru­­­­­­pa firm do­­­­­­ra­­­­­d­czych, któ­­­­­­ra wspie­­­­­­ra Klie­­­­­n­tów w za­­­­­­kre­­­­­­sie sze­­­­­­ro­­­­­­kiej pa­­­­­­le­­­­­­ty usług. Sku­­­­­­pia­­­­­­my po­­­­­­nad 100 do­­­­­­świa­­­­­d­czo­­­­­­nych spe­­­­­­cja­­­­­­li­­­­­­stów go­­­­­­to­­­­­­wych świa­­­­­d­czyć naj­wy­­­­­ż­szej ja­­­­­­ko­­­­­­­­­­­ści usłu­­­­­­gi w ca­­­­­­łej Po­­­­­l­sce.

Ce­­­­­­chu­­­­­­je­­­­­­my się ko­­­­­m­ple­­­­­k­so­­­­­­wym po­­­­­­de­­­­­j­­­­­­ściem dla wy­­­­­­pra­­­­­­co­­­­­­wy­­­­­­wa­­­­­­nia sku­­­­­­te­­­­­cz­nych roz­­­­­­wią­­­­­­zań, efe­­­­­k­ty­­­­­w­no­­­­­­­­­­­ścią dzia­­­­­­łań i ogro­­­­­m­nym za­­­­­­a­­­­­n­ga­­­­­­żo­­­­­­wa­­­­­­niem.

Co ofe­­­­­­ru­­­­­­je­­­­­­my?

DAGNUS oferuje opracowywanie projektów we wszystkich branżach, zarówno dla budownictwa kubaturowego, przemysłowego, chemicznego, jak i dla projektów infrastrukturalnych, a także projektów urządzeń, zbiorników, rurociągów bądź całych linii technologicznych. Eksperci DAGNUS realizują również usługi w zakresie konsultacji technicznych projektu, opiniowania przyjętych rozwiązań, optymalizacji pod kątem budżetu Inwestora oraz adaptowania projektów opracowanych za granicą do polskich warunków oraz przepisów.

Za­kres usług DAGNUS w ramach usług inżynierskich obejmuje:

  • opracowywanie kompleksowej dokumentacji wielobranżowej,
  • koordynacja między branżowa,
  • konsultacje projektowe, w tym opiniowanie i sprawdzanie poprawności przyjętych rozwiązań
  • opracowywanie kompleksowej dokumentacji urządzeń, zbiorników, bądź całych linii technologicznych,
  • kompletacja dokumentacji projektowej,
  • opracowywanie dokumentacji przetargowej,
  • kosztorysy,
  • opracowywanie harmonogramów.
×
×