Agnieszka Barańska

Specjalizuje się w przygotowaniu i koordynowaniu procesów aplikacyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Dane kontaktowe

T:

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, o specjalizacji zarządzanie w sektorze publicznym – zarządzanie w kulturze, a także licznych szkoleń i kursów z zakresu pozyskiwania środków UE. Animatorka kultury z wieloletnim doświadczeniem w koordynacji projektów kulturalnych i edukacyjnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od 2015 r. zajmuje się pozyskiwaniem funduszy dla instytucji publicznych, samorządów, przedsiębiorstw oraz NGO na przedsięwzięcia z zakresu kultury, rewitalizacji, ochrony zdrowia, a także projekty badawczo-rozwojowe oraz infrastrukturalne.

Eksperci z tego zakresu

×
×