Artur Niemyski

Ekspert w zakresie doradztwa technicznego, w tym przygotowania, zarządzania i realizacji projektów inwestycyjnych, z praktyką zawodową od 1978 r.

Dane kontaktowe

T: 601-428-415

Specjalizuje się w przygotowaniu inwestycji, międzybranżowej koordynacji etapu przygotowania zadania inwestycyjnego oraz realizacji projektów, począwszy od przygotowania inwestycji, koordynacji procesu projektowego, kompletacji dostaw oraz nadzoru nad realizacją zadań, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ponad trzydziestoletnie  doświadczenie zawodowe, obejmujące pełnienie funkcji kierownika budowy, projektanta,  inżyniera wg wymogów FIDIC oraz inwestora zastępczego, inspektora nadzoru i kierownika jednostki nadzorującej, konsultanta techniczno-ekonomicznego dla instytucji finansujących projekty, kierownika kontraktu, konsultanta procesu inwestycyjnego oraz rozwiązań technicznych. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych, robót prowadzonych pod nadzorem konserwatorskim oraz do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Eksperci z tego zakresu

×
×