Barbara Seremet-Wosik

Wiceprezes Zarządu Polinvest-Audit Sp. z o.o. od 2014, r. biegły rewident nr 10108 (wpis do rejestru - 2003 r.)

Dane kontaktowe

T:

Posiada duże doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, jak również w przygotowaniu części finansowych prospektów emisyjnych. Specjalizuje się w badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Świadczy usługi w zakresie badania planów przekształceń, połączeń podmiotów gospodarczych oraz innych usług wskazywanych przez Kodeks Spółek Handlowych.

Posiada doświadczenie w badaniu wykorzystania środków unijnych i pomocowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu rewizji finansowej.

Eksperci z tego zakresu

×
×