dr Grzegorz Samitowski

Doktor nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa ochrony środowiska. Dysponuje szerokim doświadczeniem w realizacji interdyscyplinarnych projektów doradczych.

Dane kontaktowe

T: 727-601-601

Uczestniczył w opracowywaniu szeregu analiz prawnych z zakresu prawa samorządowego oraz prawa europejskiego. Pełnił kluczową rolę we wdrażaniu gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w największych polskich miastach. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących regulacji prawnej utrzymania czystości i porządku w gminach jako ekspert podkomisji sejmowej. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa samorządowego oraz prawa ochrony środowiska.

Eksperci z tego zakresu

×
×