Krzysztof Dadej

Dane kontaktowe

T: 500-252-803

Prezes Zarządu firmy KPPM Doradztwo Sp. z o.o. działającej na rynku od 2004 r. Od początku swojej kariery zawodowej związany z przygotowaniem i realizacją projektów infrastrukturalnych oraz badawczo-rozwojowych w sektorze przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, ochrony zdrowia oraz kultury. Przygotowywał i nadzorował przygotowanie kilkuset projektów inwestycyjnych, skupiając się m. in. na ich racjonalizacji, efektywności finansowej i ekonomicznej w dłużej perspektywie czasu.

Ekspert z zakresu zarządzania projektami z praktyką zawodową od 2000 r. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu finansów przedsiębiorstw na AE w Krakowie oraz Szacowania nieruchomości na Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.

Współfundator Fundacji Polish Heritage zajmującej się rewitalizacją przestrzeni zabytkowych, promocją lokalnych atrakcji i młodych artystów.

Eksperci z tego zakresu

×
×