Krzysztof Sękowski

Specjalista z zakresu finansów. Dysponuje ekspercką znajomością specyfiki branży ciepłowniczej, gazowniczej i wodno-ściekowej.

Dane kontaktowe

T:

Posiada szeroką wiedzę pozwalającą na opracowywanie studiów wykonalności, strategii inwestycyjnych i rozwojowych oraz na aranżowanie dla nich finansowania. Umiejętność znajdowania innowacyjnych rozwiązań problemów biznesowych oraz sprawność w poruszaniu się w obszarze skomplikowanych zagadnieniach finansowych pozwalają mu na skuteczne świadczenie usług w ramach interdyscyplinarnych zespołów doradczych.

 

Eksperci z tego zakresu

×
×