Marcin Faber

Dane kontaktowe

T:

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada doświadczenie przy realizacji dokumentacji studialnej i aplikacyjnej, w szczególności w zakresie analiz opłacalności finansowej i ekonomicznej, dla projektów finansowanych ze środków UE, m.in. z dziedziny transportu, gospodarki odpadami, kultury oraz e-usług. Ponadto opracowywał dokumenty o charakterze planistycznym i sprawozdawczym, zarówno na potrzeby jednostek realizujących zadania publiczne oraz dla sektora prywatnego.

Eksperci z tego zakresu

×
×