Mariusz Szubra

Dane kontaktowe

T: 602-324-964

Ekspert z zakresu zarządzania, studiów wykonalności, analiz finansowych i ekonomicznych oraz wykorzystania modeli symulacyjnych w analizach projektów biznesowych. Ma szerokie doświadczenie w realizacji projektów doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. Kluczowe dokonania doradcze Mariusza Szubry dotyczą projektów z sektora transportu publicznego oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

Doświadczenie zawodowe zdobył na stanowiskach menadżerskich oraz jako członek i przewodniczący licznych rad nadzorczych w podmiotach publicznych i prywatnych. Od 2002 r. jako partner i Prezes Zarządu kieruje firmą doradczą International Management Services Sp. z o.o. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej, jako pracownik Katedry Ekonometrii w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Uzyskał certyfikat IPMA. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Eksperci z tego zakresu

×
×