Monika Studnicka

Dane kontaktowe

T:

Magister matematyki stosowanej. Posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów. Obecnie w trakcie odbywania aplikacji na biegłego rewidenta. Posiada m.in. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz w przygotowywaniu analiz finansowych dofinansowanych z funduszy UE.

Eksperci z tego zakresu

×
×