Witold Krawczyk

Specjalista z zakresu finansów. Dysponuje ekspercką znajomością specyfiki branży ciepłowniczej, gazowniczej i wodno-ściekowej. Świadcząc od 1994 r. usługi doradcze zdobył bogate doświadczenie w zakresie stosowania narzędzi controllingu.

Dane kontaktowe

T: 601-310-641

Posiada szeroką wiedzę pozwalającą na opracowywanie studiów wykonalności, strategii inwestycyjnych i rozwojowych oraz na aranżowanie dla nich finansowania. Umiejętność znajdowania innowacyjnych rozwiązań problemów biznesowych oraz sprawność w poruszaniu się w obszarze skomplikowanych zagadnieniach finansowych pozwalają mu na skuteczne świadczenie usług w ramach interdyscyplinarnych zespołów doradczych.

Eksperci z tego zakresu

×
×