Wojciech Joniec

Specjalista w zakresie sporządzania analiz projektów inwestycyjnych, dotyczących wykorzystania i rozwoju potencjału technicznego, stosowanych i planowanych do wykorzystania technologii, oceny stanu i wykorzystania oraz konieczności rozwoju infrastruktury technicznej oraz efektywności realizacji inwestycji.

Dane kontaktowe

T: 603-846-823

Posiada eksperckie doświadczenie w opracowywaniu i zatwierdzaniu w Urzędzie Regulacji Energetyki taryf dla energii elektrycznej, ciepła i  gazu. Posiada bardzo dobrą znajomość branży ciepłowniczej, elektroenergetycznej oraz wodno-ściekowej, jak również zagadnień związanych z oceną efektów ekologicznych realizowanych projektów inwestycyjnych.

Eksperci z tego zakresu

×
×