Administracja rządowa

Administracja rządowa stoi przed licznymi wyzwaniami związanymi z rosnącymi potrzebami społecznymi, w tym w obszarze rozwijania infrastruktury publicznej. Wdrażanie działań w celu zaspokajania tych potrzeb wymaga dokonywania skomplikowanych rozstrzygnięć o charakterze strategicznym. Istotne znaczenie posiada również standard procesów zarządczych stosowanych w administracji publicznej.

Eksperci DAGNUS uczestniczyli w realizacji szeregu projektów doradczych na rzecz administracji rządowej, służących m.in. sformułowaniu rekomendacji dotyczących wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania. Ponadto, specjaliści ci zaangażowani byli w ewaluację systemu wydatkowania środków europejskich w szeregu branż gospodarczych.

×
×