Instytuty badawcze

Rozwój badań naukowych, zwłaszcza w obszarach nauk technicznych, medycznych, przyrodniczych i rolniczych, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i kształtowania polityki naukowej i innowacyjnej w Polsce. Możliwość pozyskiwania dofinansowania przez instytuty badawcze pozwala realizować projekty badawcze o wysokim stopniu aplikacyjności. Ich wyniki mogą być wdrażane w przedsiębiorstwach, co umacnia pozycję polskich firm na wspólnym rynku w ramach Unii Europejskiej.

Według badania Index Copernicus, w 2015 r. łączny wkład instytutów badawczych w osiągnięcia polskiej nauki wyniósł 34 %, co skłania  do wyciągnięcia wniosków o wielkiej przydatności tych placówek w komercjalizacji badań i ich transferze do gospodarki. Instytuty badawcze osiągają blisko czterdziestokrotnie wyższe przychody z tego tytułu niż jednostki uczelniane.

Dostęp instytutów badawczych do środków finansowych w ramach programów unijnych (np. Horyzont 2020, PO Inteligentny Rozwój), międzynarodowych (programy współpracy dwustronnej, wielostronnej, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, ERA-NET i inne), strategicznych programów krajowych (Strategmed, Infostrateg, Gospostarteg, i in.) pozwala na wprowadzenie polskiej nauki na najwyższy poziom badawczy i wzmocnienie tego sektora.

Eksperci DAGNUS posiadają szerokie doświadczenia we wspieraniu ambitnych projektów realizowanych przez krajowe instytuty badawcze.

×
×