Krajowe środki pomocowe

DAGNUS to interdyscyplinarna grupa firm doradczych, która wspiera Klientów w zakresie szerokiej palety usług. Skupiamy ponad 100 doświadczonych specjalistów gotowych świadczyć najwyższej jakości usługi w całej Polsce.

Cechujemy się kompleksowym podejściem dla wypracowywania skutecznych rozwiązań, efektywnością działań i ogromnym zaangażowaniem.

Co oferujemy?

Doradztwo służące pozyskiwaniu finansowania dla realizacji projektów inwestycyjnych to nasza specjalność. Realizujemy je w oparciu o interdyscyplinarny zespół finansistów, prawników oraz inżynierów. Pomagamy naszym Klientom doskonalić założenia projektów inwestycyjnych w ramach opracowywania studiów wykonalności, uzyskiwać środki na ich realizację oraz zarządzać projektami inwestycyjnymi. Doradzamy we wdrażaniu kluczowych projektów inwestycyjnych w wielu branżach na terenie całego kraju.

Eksperci DAGNUS dzięki stosowaniu profesjonalnych metod analiz oraz wieloletniemu interdyscyplinarnemu doświadczeniu, pomagają dokonać wyboru najlepszych decyzji inwestycyjnych.

Na cele realizacji projektów inwestycyjnych pozyskujemy finansowanie z różnorodnych źródeł (montaż finansowy), w tym:

 • Krajowych Funduszy Ochrony Środowiska (w tym: dotacje i pożyczki z NFOŚiGW, WFOŚiGW),
 • Funduszy europejskich (za pośrednictwem instytucji wdrażających, w tym NFOŚiGW, WFOŚiGW, INiG, urzędy marszałkowskie, ministerstwa, inne instytucje publiczne),
 • Krajowych banków komercyjnych i międzynarodowych instytucji finansowych,
 • Wyspecjalizowanych instytucji finansowych realizujących krajową politykę rozwoju (w tym np. Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.).

 

Pomagamy naszym Klientom między innymi w:

 • Pozyskiwaniu dotacji,
 • Pozyskaniu finansowania dłużnego w formie kredytów bankowych, pożyczek i obligacji (w tym w formule Project Finance),
 • Projektach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
 • Restrukturyzacji zadłużenia.

W ramach organizowania finansowania realizujemy usługi na następujących etapach:

 • Opracowanie strategii pozyskania finansowania planowanych przedsięwzięć, m.in. w oparciu o informacje na temat możliwych źródeł dofinansowania projektów z krajowych środków pomocowych i funduszy europejskich oraz w oparciu o analizę projektu,
 • Opracowanie wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (studia wykonalności, biznesplany, raporty o oddziaływaniu na środowisko, materiały przetargowe, harmonogramy, decyzje administracyjne),
 • Doradztwo w negocjowaniu umów finansowania,
 • Doradztwo w zarządzaniu projektami,
 • Dokonywanie ewaluacji rezultatów dofinansowywanych projektów.
×
×