Podziemne Magazyny Gazu

Wspieramy wzrost bezpieczeństwa energetycznego

Eksperci POLINVEST zaangażowani byli w pozyskanie dofinansowania ze środków europejskich dla następujących projektów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.:

 • Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice (dotacja: 484 557 817 zł),
 • Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo (dotacja:  114 685 998 zł),
 • Podziemny Magazyn Gazu Strachocina (dotacja: 69 724 882 zł),
 • Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno (dotacja: 23 125 370 zł),
 • Podziemny Magazyn Gazu Husów (dotacja: 35 147 083 zł).

Kompleksowe wsparcie doradcze, obejmujące zarówno etap ubiegania się o dofinansowanie, jak i proces realizacji umów zawartych z Instytucją Wdrażającą (Instytut Nafty i Gazu w Krakowie), przyczyniło się do realizacji działań bezpośrednie wpływających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Zakres wsparcia

Kluczowe prace doradcze

 • Dokumentacja aplikacyjna w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Wsparcie w procedurze notyfikacji pomocy publicznej
 • Wsparcie w realizacji obowiązków beneficjenta w zakresie archiwizacji dokumentacji projektów

Korzyści dla Klienta

 • Pozyskanie dofinansowania na realizację kluczowych inwestycji
 • Wsparcie w kontaktach z JASPERS oraz Komisją Europejską
 • Wypracowanie mechanizmów zarządzania projektami inwestycyjnymi objętymi dofinansowaniem
×
×